เลขที่ใบอนุญาต.11/07571
    ซีรีสมาใหม่ล่าสุด***
    เส้นทางจีนจ๊าบๆๆ
    กรุ๊ปทัวร์ยอดนิยม
เกาะเจจู ประเทศเกาหลี
ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น มาเก๊า จูไห่ เชิญทางนี้คร้า
    ทัวร์ AEC บินชิวๆ ไม่ต้องทำวีซ่า
สิงคโปร์ Universal MarinaBay
ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน สิเรียม
หนีห่าวว ฮานอย ฮาลองเบย์ ฮาลองบก ซาปา เชิญคร้า
ไปลาว หลวงพระบาง 2ท่านขึ้นไป เชิญคร๊า
    แพคเก็จส่วนตัว 2คนขึ้นไป
ภูฎาน ดินแดนแห่งสายฟ้ามังกร
บาหลี อุบุด เชิญคร้า
แพ็กเก็จอินเดีย ทัชมาฮาล 2ท่านขึ้นไป เชิญคร๊า
แสวงบุญ 4ตำบล จัด 4คน ขึ้นไป
เนปาล กาฐมัณฑุ นากาก๊อด ปาทัน โปครา เชิญคร้า
แพ็กเก็จศรีลังกา โคลัมโป 2ท่านขึ้นไป
   ==
     ===
   =================
   ====
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 15
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 979
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,326,145
 เปิดเว็บ 30/08/2553
 ปรับปรุงเว็บ 19/12/2561
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ

 
 TAIWAN-PACKAGE

 เที่ยวไต้หวัน รูปแบบใหม่ PACKAGE ส่วนตัว 2ท่านขึ้นไป

เดินทางอิสระ กำหนดวันเดินทางเอง กำหนดสายการบิน
รถส่วนตัว ไม่รวมกับใคร เที่ยวสนุก ลุกนั่งสบาย
**ราคาไม่รวมตั๋ว / ไม่รวมอาหาร**


==>  PACKAGE 4วัน 3คืน <<==
==>  PACKAGE 5วัน 4คืน <<==

   
 

**PACKAGE ส่วนตัว 2ท่านขึ้นไป (ไม่รวมตั๋ว) ==> 4วัน 3คืน                            [กลับสู่ด้านบน]
4D-A-ไทเป-ฮวาเหลียน-ชมโลมา-อุทยานทาโรโกะ-อุทยานเย๋หลิว-จิ่วเฟ่น4วัน 3คืน

[SMTG-TAIWAN-FIT-4D17-PROGRAM 4D-A 4D 3N]

D1..กรุงเทพ-สนามบินเถาหยวน-ตลาดปลาไทเป-อุทยานเย๋หลิว-จิ่วเฟ่น (เสาร์/อาทิตย์ เปลี่ยนรถบัสสาธารณะขึ้นจิ่วเฟิ่น) - HEDO HOTEL-Kaifeng หรือเทียบเท่า

D2..ไทเปนั่งรถไฟไปฮวาเหลียน - ชมโลมา - โรงแรม (Promised land resort and lagoon สัมผัสการพักผ่อนที่แท้จริง) (คืนนี้ถ้าตรงกับคืนวันเสาร์หรืออาทิตย์ เพิ่มท่านละ 2500บาท)   

D3..โรงแรม-งมหอยลี่ชวาน-อุทยานทาโรโกะ-ฮวาเหลียนนั่งรถไฟกลับไทเป-โรงแรม HEDO HOTEL-Kaifeng หรือเทียบเท่า

D4..ไทเป-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ช้อปปิ้งที่ตึก 101-ถนนคนเดินหย่งคัง-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ


สำหรับเดินทาง ภายในเดือน ตค60

2-3คน ราคาท่านละ 23900 (รถ 5ที่นั่ง / เอาไกด์เพิ่มท่านละ 8000บาท)

4-5คน ราคาท่านละ 16900 (รถ 7ที่นั่ง / เอาไกด์เพิ่มท่านละ 5000บาท)

6-7คน ราคาท่านละ 14900 (รถ 7ที่นั่ง / เอาไกด์เพิ่มท่านละ 3000บาท)

8-9คน ราคาท่านละ 13900 (รถ 9ที่นั่ง / เอาไกด์เพิ่มท่านละ 2000บาท)


**รวม..โรงแรม 3คืน, รถบริการ, คนขับ(พูดอังกฤษหรือจีน), ค่าเข้าชมตามรายการ

**ไม่รวม...ค่าตั๋วเครื่องบิน,ไม่มีอาหารบริการกลางวันและเย็น, ทิปไกด์และคนขับ

 
4D-B-ไทเป-ไทจง-ล่องเรือทะเลสาบ-กู้กง-อุทยานเย๋หลิว-จิ่วเฟิ่น 4วัน 3คืน

[SMTG-TAIWAN-FIT-4D17-PROGRAM 4D-B 4D 3N]

D1..กรุงเทพ-สนามบินเถาหยวน-GAOMEI WETLAND-เฟิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - CLOUD HOTEL หรือเทียบเท่า

D2..ไทจง-วัดจงไถฉาน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-ช้อปปิ้งฉิงเหม่ย-CLOUD HOTEL หรือเทียบเท่า

D3..ไทจง-ไทเป-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ช้อปปิ้งตึก 101-ถนนคนเดินหย่งคัง- HEDO HOTEL-Kaifeng หรือเทียบเท่า

D4..ไทเป-ตลาดปลาไทเป-อุทยานเย๋หลิว-จิ่วเฟ่น (เสาร์/อาทิตย์ เปลี่ยนรถบัสสาธารณะขึ้นจิ่วเฟิ่น)-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ


สำหรับเดินทาง ภายในเดือน ตค60

2-3คน ราคาท่านละ 21900 (รถ 5ที่นั่ง / เอาไกด์เพิ่มท่านละ 8000บาท)

4-5คน ราคาท่านละ 13900 (รถ 7ที่นั่ง / เอาไกด์เพิ่มท่านละ 5000บาท)

6-7คน ราคาท่านละ 11900 (รถ 7ที่นั่ง / เอาไกด์เพิ่มท่านละ 3000บาท)

8-9คน ราคาท่านละ 10900 (รถ 9ที่นั่ง / เอาไกด์เพิ่มท่านละ 2000บาท)


**รวม..โรงแรม 3คืน, รถบริการ, คนขับ(พูดอังกฤษหรือจีน), ค่าเข้าชมตามรายการ

**ไม่รวม...ค่าตั๋วเครื่องบิน,ไม่มีอาหารบริการกลางวันและเย็น, ทิปไกด์และคนขับ


 


4D-C-ไทเป-ฟาร์มชิงจิ้ง-ฮวาเหลียน-ชมปลาโลมา-กู้กง 4วัน 3คืน

[SMTG-TAIWAN-FIT-4D17-PROGRAM 4D-C 4D 3N]

D1..กรุงเทพ-สนามบินเถาหยวน-ชิงจิ้ง-โรงแรม YUNPU หรือเทียบเท่า

D2..ฟาร์มชิงจิ้ง-อุทยานทาโรโกะ-โรงแรม (Promised land resort and lagoon สัมผัสการพักผ่อนที่แท้จริง) (คืนนี้ถ้าตรงกับคืนวันเสาร์หรืออาทิตย์ เพิ่มท่านละ 2500บาท)   

D3..ฮวาเหลียน-ชมปลาโลมา-นั่งรถไปเมืองยีหลัน-ไนท์มาร์เก็ตหลัวตง -โรงแรม HEDO HOTEL-Kaifeng หรือเทียบเท่า

D4..ไทเป-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ช้อปปิ้งที่ตึก 101-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ


สำหรับเดินทาง ภายในเดือน ตค60

2-3คน ราคาท่านละ 22900 (รถ 5ที่นั่ง / เอาไกด์เพิ่มท่านละ 8000บาท)

4-5คน ราคาท่านละ 15900 (รถ 7ที่นั่ง / เอาไกด์เพิ่มท่านละ 5000บาท)

6-7คน ราคาท่านละ 13900 (รถ 7ที่นั่ง / เอาไกด์เพิ่มท่านละ 3000บาท)

8-9คน ราคาท่านละ 12900 (รถ 9ที่นั่ง / เอาไกด์เพิ่มท่านละ 2000บาท)


**รวม..โรงแรม 3คืน, รถบริการ, คนขับ(พูดอังกฤษหรือจีน), ค่าเข้าชมตามรายการ

**ไม่รวม...ค่าตั๋วเครื่องบิน,ไม่มีอาหารบริการกลางวันและเย็น, ทิปไกด์และคนขับ

**PACKAGE ส่วนตัว 2ท่านขึ้นไป (ไม่รวมตั๋ว) ==> 5วัน 4คืน                                 [กลับสู่ด้านบน]
5D-A-ไทเป-ฮวาเหลียน-ชมโลมา-อุทยานทาโรโกะ-อุทยานเย๋หลิว-จิ่วเฟ่น 5วัน 4คืน

[SMTG-TAIWAN-FIT-5D17-PROGRAM 5D-A 5D 4N]

D1..กรุงเทพ-สนามบินเถาหยวน-ตลาดปลาไทเป-จิ่วเฟิ่น (เสาร์/อาทิตย์ เปลี่ยนรถบัสสาธารณะขึ้นจิ่วเฟิ่น) - HEDO HOTEL-Kaifeng หรือเทียบเท่า

D2..ไทเปนั่งรถไฟไปฮวาเหลียน - ชมโลมา - โรงแรม (Promised land resort and lagoon สัมผัสการพักผ่อนที่แท้จริง) (คืนนี้ถ้าตรงกับคืนวันเสาร์หรืออาทิตย์ เพิ่มท่านละ 2500บาท)   

D3..โรงแรม-งมหอยลี่ชวาน-อุทยานทาโรโกะ-ฮวาเหลียนนั่งรถไฟกลับไทเป-โรงแรม HEDO HOTEL-Kaifeng หรือเทียบเท่า

D4..ไทเป-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ช้อปปิ้งที่ตึก 101-ช้อปปิ้งย่านซิ่งยี่-ชมวิวเขาช้าง-สวนซงซาน-โรงแรม HEDO HOTEL-Kaifeng หรือเทียบเท่า

D5..ไทเป-วัดหลงซัน-ถนนเก่าซานเสีย-MITSUI OUTLET-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ


สำหรับเดินทาง ภายในเดือน ตค60

2-3คน ราคาท่านละ 25900 (รถ 5ที่นั่ง / เอาไกด์เพิ่มท่านละ 9000บาท)

4-5คน ราคาท่านละ 18900 (รถ 7ที่นั่ง / เอาไกด์เพิ่มท่านละ 6000บาท)

6-7คน ราคาท่านละ 16900 (รถ 7ที่นั่ง / เอาไกด์เพิ่มท่านละ 4000บาท)

8-9คน ราคาท่านละ 15900 (รถ 9ที่นั่ง / เอาไกด์เพิ่มท่านละ 3000บาท)


**รวม..โรงแรม 4คืน, รถบริการ, คนขับ(พูดอังกฤษหรือจีน), ค่าเข้าชมตามรายการ

**ไม่รวม...ค่าตั๋วเครื่องบิน,ไม่มีอาหารบริการกลางวันและเย็น, ทิปไกด์และคนขับ

 

 

5D-B-ไทเป-ไทจง-ล่องเรือทะเลสาบ-กู้กง-อุทยานเย๋หลิว-จิ่วเฟิ่น 5วัน 4คืน

[SMTG-TAIWAN-FIT-5D17-PROGRAM 5D-B 5D 4N]

D1..กรุงเทพ-สนามบินเถาหยวน-GAOMEI WETLAND-เฟิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - CLOUD HOTEL หรือเทียบเท่า

D2..ไทจง-วัดจงไถฉาน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-เจียอี้-หมู่บ้านฮิโนกิ - LOOK ROYAL Hotel หรือเทียบเท่า

D3..เจียอี้-อาหลี่ซัน (ไม่รวมค่านั่งรถไฟโบราณ รวมเฉพาะค่าบัตรเข้าอุทยานอาหลี่ซันเท่านั้น)-ไทเป-ชมวิวเขาช้าง-ช้อปปิ้งตึก 101-โรงแรม

- HEDO HOTEL-Kaifeng หรือเทียบเท่า

D4..ไทเป-อุทยานเย๋หลิว-จิ่วเฟ่น (เสาร์/อาทิตย์ เปลี่ยนรถบัสสาธารณะขึ้นจิ่วเฟิ่น)-หมู่บ้านแมว-ถนนเก่าผิงซี (ไม่รวมค่าโคมไฟ)-โรงแรม HEDO HOTEL-Kaifeng หรือเทียบเท่า

D5..ไทเป-วัดหลงซัน-ถนนเก่าซานเสีย-MITSUI OUTLET-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ


สำหรับเดินทาง ภายในเดือน ตค60

2-3คน ราคาท่านละ 25900 (รถ 5ที่นั่ง / เอาไกด์เพิ่มท่านละ 9000บาท)

4-5คน ราคาท่านละ 16900 (รถ 7ที่นั่ง / เอาไกด์เพิ่มท่านละ 6000บาท)

6-7คน ราคาท่านละ 14900 (รถ 7ที่นั่ง / เอาไกด์เพิ่มท่านละ 4000บาท)

8-9คน ราคาท่านละ 12900 (รถ 9ที่นั่ง / เอาไกด์เพิ่มท่านละ 3000บาท)


**รวม..โรงแรม 4คืน, รถบริการ, คนขับ(พูดอังกฤษหรือจีน), ค่าเข้าชมตามรายการ

**ไม่รวม...ค่าตั๋วเครื่องบิน,ไม่มีอาหารบริการกลางวันและเย็น, ทิปไกด์และคนขับ
5D-C-ไทเป-ฟาร์มชิงจิ้ง-อุทยานทาโรโกะ-ฮวาเหลียน-ชมปลาโลมา-กู้กง 5วัน 4คืน

[SMTG-TAIWAN-FIT-5D17- PROGRAM 5D-C 5D 4N]


D1..กรุงเทพ-สนามบินเถาหยวน-GAOMEI WETLAND-เฟิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-โรงแรม CLOUD HOTEL หรือเทียบเท่า

D2..ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-ฟาร์มชิงจิ้ง-โรงแรม YUNPU HOTEL หรือเทียบเท่า

D3..เหอฮวานซัน-อุทยานทาโรโกะ-โรงแรม (Promised land resort and lagoon สัมผัสการพักผ่อนที่แท้จริง) (คืนนี้ถ้าตรงกับคืนวันเสาร์หรืออาทิตย์ เพิ่มท่านละ 2500บาท)   

D3..ฮวาเหลียน-งมหอยลี่ชวาน-ชมปลาโลมา-นั่งรถไฟกลับไทเป-ไนท์มาร์เก็ต-โรงแรม HEDO HOTEL-Kaifeng หรือเทียบเท่า

D4..ไทเป-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ช้อปปิ้งที่ตึก 101-ถนนคนเดินหย่งคัง-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ


สำหรับเดินทาง ภายในเดือน ตค60

2-3คน ราคาท่านละ 26900 (รถ 5ที่นั่ง / เอาไกด์เพิ่มท่านละ 10000บาท)

4-5คน ราคาท่านละ 18900 (รถ 7ที่นั่ง / เอาไกด์เพิ่มท่านละ 6000บาท)

6-7คน ราคาท่านละ 15900 (รถ 7ที่นั่ง / เอาไกด์เพิ่มท่านละ 4000บาท)

8-9คน ราคาท่านละ 13900 (รถ 9ที่นั่ง / เอาไกด์เพิ่มท่านละ 3000บาท)


**รวม..โรงแรม 4คืน, รถบริการ, คนขับ(พูดอังกฤษหรือจีน), ค่าเข้าชมตามรายการ

**ไม่รวม...ค่าตั๋วเครื่องบิน,ไม่มีอาหารบริการกลางวันและเย็น, ทิปไกด์และคนขับ

   [กลับสู่ด้านบน]
 
 
 

SMILE-TG TOUR(11/07571)
บริษัท สไมล์ทีจี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 16/29 ซ.ทองหล่อ ถ.วิภาวดีรังสิต22 แยก3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร. 02-513-2199, 02-001-2882 FAX:02-276-3882
email: smile-tg@hotmail.com FACEBOOK/smiletg
Copyright by www.smiletg.com
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
Engine by MAKEWEBEASY